logo

Category Projects

4 Mar

ሴቶች እና የኩላሊት ህመም

ሴቶች እና የኩላሊት ህመም የኩላሊት ህመም በሁሉም እድሜ እና ዘር ላይ ያሉ ሰዎችን ሊጎዳ ይችላል። ነገር ግን ሴቶች ከኩላሊት ህመም ጋር የተያያዙ ልዩ ተግዳሮቶችን ያጋጥማቸዋል። ሴቶች በሥር የሰደደ የኩላሊት ህመም […]

READ MORE